Menüü

Oleme talvepuhkusel

Reeglid & lepingud

 • Iga klient sõlmib enne rajale minekut seikluspargiga kirjaliku lepingu ning ta  läbib ohutusinstruktaaži.
 • Alla 14aastased pääsevad rajale üksnes täisealise isiku nõusolekul.
 • Täiskasvanu saab vastutada kuni 4 lapse eest.
 • Laps võib ronima tulles esitada vanema poolt eelnevalt täidetud ja allkirjastatud lepingu. Lepingu leiate lehekülje lõpust.
 • Täiskasvanutele ning lastele pikkuses alates 115 cm on läbimiseks kolm seiklusrada ning lisalaskumine.
 • Täiskasvanud ning lapsed pikkuses alates 130 cm pikkusest saavad läbida kõiki radasid.
 • Julgestusvöö on antud kliendile isiklikuks kasutamiseks ja see tuleb tagastada paviljoni kohe pärast raja läbimist.
 • Julgestusvöö edasi andmine kolmandatele isikutele on keelatud.
 • Pikad juuksed olgu punupatsis või krunnis.
 • Pärast ümberriietumist või WC külastamist peab julgestusvöö paigaldust kontrollima instruktor.
 • Isiklikke asju saab hoiule jätta Seikluspargi paviljoni.
Leping - Vaata lepingut Leping lapsevanemVaata lepingut